Uw osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om resultaten van onderzoeken mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.