Hoe verloopt een behandeling

Bij een eerste consultatie wordt aan de hand van een aantal gerichte vragen (anamnese) informatie verzameld van de klacht(en). Bovendien wordt er ingegaan op de medische voorgeschiedenis om een beeld te vormen van de algemene gezondheid van de patiënt.

Vervolgens gaat uw osteopaat tijdens het osteopatisch klinisch onderzoek op zoek naar bewegingsbeperkingen ter hoogte van de verschillende weefsels. Het osteopatisch onderzoek levert samen met de antwoorden uit de anamnese een geheel aan informatie die toelaat een diagnose te stellen. Indien nodig kunnen – in samenspraak met de huisarts – bijkomende onderzoeken (RX, bloedonderzoek, …) worden aangevraagd.

Tijdens een osteopatische behandeling wordt de verkregen informatie uit de anamnese en het onderzoek samengebracht. Door middel van zorgvuldig gekozen technieken zal uw osteopaat uw specifieke klacht (en) behandelen.

Osteopatische technieken worden toegepast op verschillende niveaus van het lichaam. Ze kunnen worden gebruikt ter hoogte van weke delen zoals spieren en gewrichtsbanden. Soms gaat het om het gebruik van beweging van gewrichten om de kwaliteit van de beweeglijkheid te verbeteren, soms om het gebruik van gecontroleerde snelle gewrichtsmanipulaties of het gebruik van manuele technieken om viscerale structuren te beïnvloeden.

Eenvoudig online je afspraak maken

Al onze consultaties zijn op afspraak. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag – vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 13.00 – 19.00 op het nummer 050 31 10 10.

Mogen wij u vragen het uur van uw afspraak te respecteren en minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien u niet op de afspraak kunt zijn. Op die manier zullen anderen u dankbaar zijn de vrijgekomen plaats in te nemen. Indien u niet op de afspraak bent zonder geldige reden zal de consultatie in rekening worden gebracht.

Tijdens weekends en feestdagen kunt u terecht bij de wachtdienst op het nummer 078 480 484. Een automatisch antwoordapparaat geeft u het adres en telefoonnummer van een professionele osteopaat in uw regio.

Opleiding, erkenning en terugbetaling

Osteopathie is een volwaardige complementaire eerstelijnsgezondheidszorg die steunt op een uitgebreide kennis van basiswetenschappen (anatomie, fysiologie, embryologie…) én een grondige medische vorming (pathologie, neurologie, cardiologie, … ).

Door zijn vorming is een professioneel opgeleide osteopaat DO (Diploma in de Osteopathie) in staat klachten te herkennen die niet tot zijn behandeldomein behoren. Zo kan hij de patiënt doorverwijzen naar zijn huisarts of bevoegd specialist.

Professioneel opgeleide osteopaten DO worden door de mutualiteiten erkend en gedeeltelijk terugbetaald. Een volledige lijst met erkende osteopaten vindt u terug op www.osteopathie.be. Voor de terugbetalingsregeling verwijzen we u naar de website van uw mutualiteit en/of uw aanvullende verzekering.